Blog

Gdzie wykorzystuje się dmuchawy i w jakim celu?

28 kwietnia 2022 godz. 11:30

Gdzie wykorzystuje się dmuchawy i w jakim celu?

W większości zakładów produkcyjnych wentylatory i dmuchawy wykorzystywane są do układów wentylacji lub do procesów przemysłowych, które wymagają przepływu gazu. Gazem tym jest głównie powietrze atmosferyczne, ale może być nim jakikolwiek gaz włącznie z gazem agresywnym.

Definicja dmuchawy

Czytając różne dostępne opracowania nt. dmuchaw i wentylatorów można zauważyć, że czasami te nazwy są używane naprzemiennie. Właściwie to są to podobne do siebie urządzenia, a konstrukcja nie determinuje nazwy, czy to jest wentylator czy dmuchawa do sprężania gazów. Czynnikiem determinującym nazwę jest strona, po której występuje opór i urządzenie musi go pokonać, aby cząstki gazu przemieściły się dalej w celu poprawnej realizacji procesu przemysłowego.

Oznacza to, że wentylatorem wg. powyższej definicji jest urządzenie, które zasysa gaz/powietrze atmosferyczne przez system i tłoczy go do atmosfery, a dmuchawa zasysa gaz/powietrze atmosferyczne i tłoczy je do systemu.

Z reguły system składa się z wentylatora/dmuchawy, silnika elektrycznego, układu sprzęgającego do przekazania mocy, instalacji/kanałów/rurociągów, systemów sterowania wydajnością i urządzeń uzdatniania gazu (filtry, chłodnice, wymienniki ciepła itp.).

Innym podejściem w sprawie klasyfikacji, określonym przez The American Society of Mechanical Engineers (ASME) jest podział urządzeń na wentylatory, dmuchawy i kompresory wg. współczynnika określającego stosunek ciśnienia na tłoczeniu do ciśnienia na ssaniu.

 
Podział urządzeń do przetłaczania gazu wg. ASME
Urządzenie Współczynnik Wzrost ciśnienia mm H2O
Wentylator do 1,11 do 1136 (111,4 mbar)
Dmuchawa od 1,11 do 1,20 od 1136 do 2066
Kompresor powyżej 1,20 od 2066 (202,6 mbar)


Z takiego podziału wyłamują się europejscy producenci, dla których w nazewnictwie przemysłowa dmuchawa do sprężania gazów charakteryzuje się zdolnością do podwyższenia ciśnienia nawet do poziomu 1100 mbar, czyli 11.217 mm H2O

 

Dmuchawa do sprężania gazów

W ofercie BP Techem Sp. z o.o. są dmuchawy przeznaczone do sprężania i odsysania gazów charakteryzujące się bezpośrednim podłączeniem silnika elektrycznego do korpusu dmuchawy.

Więcej o naszej ofercie można przeczytać we wpisie: Dmuchawy 

Wśród nich są dmuchawy do sprężania gazów jednostopniowe, jedno/dwuwirnikowe, dwustopniowe jedno/dwuwirnikowe oraz dmuchawy do gazów agresywnych lub w wykonaniu spełniającym wymagania Dyrektywy 94/09 EC (ATEX) dotyczącej potencjalnie wybuchowej atmosfery.

 

Wykorzystanie dmuchawy do sprężania gazów

Wszędzie tam gdzie wykorzystywane jest przemysłowe sprężone powietrze produkowane przez kompresory o ciśnieniu roboczym np. 6-10 bar, istnieje szansa, że wykorzystywana jest również dmuchawa. Nawet, jeżeli nie ma dmuchawy to istnieje potencjał jej zastosowania. Prawdopodobnie sprężone powietrze jest wykorzystywane w procesie napowietrzania, oczyszczania, osuszania lub schładzania. Jednak sprężone powietrze mimo, że jest pewnym, skutecznym i dostępnym nośnikiem energii to jest jednocześnie drogie. Tam, gdzie można go zastąpić niskociśnieniowym systemem, tam ma zastosowanie dmuchawa.

 

Dmuchawy w systemie napowietrzania

Wykorzystywane są do transferu powietrza przez ciecze lub ciała stałe.

Celem jest utrzymanie ściśle określonych warunków procesowych np. w ściekach. Napowietrzanie ścieków pozwala na tlenowe przemiany w ściekach, zmniejszeniu ich toksyczności, mieszaniu i ujednorodnianiu ich składu oraz redukcji odoru i szkodliwych gazów.

Innym przykładem napowietrzania cieczy jest napowietrzanie wodnych zbiorników wykorzystywanych w hodowli ryb.

Z kolei przykładem wykorzystania dmuchaw w napowietrzaniu ciał stałych może być napowietrzanie pryzm kompostowych, by utrzymać odpowiednie natlenienie, wilgotność i temperaturę pryzmy. Drugim przykładem będzie napowietrzanie magazynowych silosów zbożowych, albo cylindrycznych suszarni silosowych, by osiągnąć odpowiednią jakość i wilgotność zboża. Takie samo zastosowanie dmuchawy występuje w spulchnianiu i przewietrzaniu silosów z mąką.

 

Dmuchawy w systemie oczyszczania, osuszania i schładzania

Idealnym przykładem zastosowania dmuchawy w systemie oczyszczania, osuszania i schładzania jest zasilanie niskociśnieniowych noży powietrznych. Noże powietrzne to są zestawy dysz, ustawione tak, aby zapewnić dużą ilość powietrza o wysokiej prędkości, na krawędzi noża i na całej jego długości. Dzięki temu istnieje możliwość skierowania tej samej jakości powietrza wymaganego w procesie na nieregularne kształty, albo duże powierzchnie.

Doskonałym przykładem jest zastosowanie noży powietrznych w przemyśle napojowym. Wilgoć jest na pewnym etapie niedopuszczalna w procesie rozlewania. Może spowolnić produkcję ze względu na konieczność wysuszenia butelek przed etykietowaniem, albo niszczy etykiety, gdy butelka nie jest prawidłowo osuszona. Zastosowanie noży powietrznych, które dokładnie doprowadzają powietrze na zmienny kształt butelki jest rozwiązaniem osuszającym powierzchnię. Taką samą funkcję ma powietrze w suszarkach nakrętek. Powietrze wręcz wypycha wilgoć z wnętrza nakrętki i zapewnia zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia produktu finalnego. Noże powietrzne są też wykorzystywane do osuszania pojemników i opakowań zwrotnych, które przed ponownym zatowarowaniem muszą być umyte.

Innym przykładem może być osuszanie aseptycznych opakowań kartonowych. Czyste, bezolejowe powietrze usuwa wilgoć z kartoników na etapie po mokrej sterylizacji.

Do zasilania noży powietrznych w wymienionych zastosowaniach wykorzystywane jest powietrze tłoczone przez dmuchawy. W przypadku zastosowań tam gdzie powietrze ma kontakt z produktem spożywczym, dmuchawa musi być dodatkowo wyposażona w filtr wlotowy posiadający certyfikat dopuszczenia do takiej aplikacji.

Jeszcze jednym przykładem, gdzie dmuchawa do sprężania gazów wykorzystywana jest w procesie suszenia to automatyczna myjnia samochodowa. Rama wyposażona w szereg dysz przemieszcza się nad samochodem, strząsa nadmiar wody, a przy ponownym przejściu osusza powierzchnię karoserii.

 

Dmuchawy w systemie transportu pneumatycznego

Innym zastosowaniem dmuchaw jest transport pneumatyczny granulowanych lub pylistych materiałów takich jak mąka, cukier, zboże lub polistyren. Oczywiście na końcu linia musi być wyposażona w system separujący produkt od powietrza, by móc zgromadzić transportowany produkt w zbiornikach, a powietrze wykorzystane do transportu i pozbawione pyłów uchodzi do atmosfery.

Niezależnie od tego czy jest to przemysł motoryzacyjny, hutniczy, budowlany, energetyczny, przetwórstwa spożywczego, farmaceutyczny, drukarski, włókienniczy czy jakikolwiek inny, w maszynach produkcyjnych, procesowych lub transportu pneumatycznego zamontowane są dmuchawy.

Różnią się jedynie parametrami technicznymi, ale w każdym przypadku są bardziej ekonomicznym źródłem powietrza niż kompresory. Niewielkie zużycie energii elektrycznej, niska głośność, niewielkie wymiary i łatwość instalacji w dowolnym miejscu sprawiają, że dmuchawy są popularnym źródłem dużej ilości taniego powietrza o niskim ciśnieniu.

 

Masz wątpliwość, jaką dmuchawę dobrać do Twojej maszyny, albo procesu?

BP Techem Sp. z o.o. od ponad 30 lat dostarcza rozwiązania w zakresie sprężonego powietrza i próżni do polskiego przemysłu. Wśród nich było wiele dmuchaw, które mamy w ofercie.

Zadzwoń lub napisz maila, a nasz doradca przedstawi Ci ofertę i pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania. Mamy w tym bogate doświadczenie, a duża liczba pozytywnych opinii naszych klientów potwierdza naszą wiedzę.

 

Autor: Szczęsny Jan
Ocena : 5