Blog

 Sposoby usuwania kondensatu

12 lutego 2021 godz. 10:51

Sposoby usuwania kondensatu

Sprężarka pobiera powietrze z otoczenia i następnie kompresuje je do określonego ciśnienia. Poprzez to wszystkie zanieczyszczenia, które znajdują się we wlocie zostają zagęszczone w sprężonym powietrzu. Jednocześnie dostarczane są tam również cząstki oleju, którym sprężarka jest smarowana.

Zanieczyszczeniami sprężonego powietrza są pyły, woda i olej. Pyły i olej stanowią znikomą wartość procentową zanieczyszczenia powietrza, natomiast ilość wody w postaci pary wodnej charakteryzuje jego wilgotność.

Podczas procesu sprężania następuje zwiększenie ilości pary wodnej w jednostce objętości w zależności od docelowego ciśnienia. Ta część wilgoci, która występuje w sprężonym powietrzu powyżej 100 % wilgotności względnej ulega wykropleniu.

Dziennie jedna sprężarka o wydajności 1.000m3/h zasysa ok. 333 litry wody (wilgotność względna 60% i temperatura powietrza 25oC), która jest wykraplana w postaci kondensatu w różnych urządzeniach uzdatniania sprężonego powietrza.

 Nieprawidłowe usunięcie kondensatu, ze względu na jego szkodliwe właściwości, może skutkować:

 • przyspieszonym zużyciem powierzchni,
 • korozją narzędzi, instalacji czy sprzętu,
 • zniszczeniami przyrządów,
 • zwiększeniem ilości braków produkcyjnych,
 • niebezpieczeństwem lub ryzykiem w pracy.

Najczęściej do usuwania kondensatu stosuje się spusty - zwane również drenami. Dzięki nim jakość sprężonego powietrza jest utrzymana na docelowym poziomie (pod warunkiem poprawnej pracy).

Podczas usuwania kondensatu możliwe są zakłócenia procesu do których zaliczamy m.in.: nadmierne straty sprężonego powietrza, którego efektem są podwyższone koszty produkcji powietrza o określonej jakości lub zakłócenia w pracy i przekazanie dalej do sieci i odbiorników końcowych części kondensatu ze sprężonym powietrzem.

Sprawdź seperatory cyklonowe

 

Rodzaje spustu kondensatu i ich charakterystyka

 
Rodzaj spustu kondensatu  Charakterystyka pracy
Mechaniczny/manualny
 • Zawór do usunięcia kondensatu otwierany jest ręcznie przez operatora.
 • Czas otwarcia zaworu zależy od operatora.
 • W przypadku, gdy zawór nie zostanie odpowiednio zamknięty może prowadzić do nadmiernych strat powietrza.
Pływakowy
 • Pływak połączony z zaworem otwiera go, kiedy osiągnięty zostanie górny poziom kondensatu w zbiorniku. Zamknięcie następuje po całkowitym opróżnieniu zbiornika.
 • Pływak narażony jest na unieruchomienie poprzez nadmierne zanieczyszczenia kondensatu.
 • W przypadku braku okresowego czyszczenia, pływak zmienia swoją wyporność poprzez pokrywające go zanieczyszczenia i tym samym zmienia się moment otwarcia i zamknięcia otworu.
 • Wymaga częstej okresowej obsługi.
Elektryczny czasowy
 • Posiada elektrozawory, których czas i częstotliwość otwarcia jest ręcznie regulowana.
 • Czas otwarcia zaworu może być niewystarczający do całkowitego usunięcia kondensatu, co może skutkować późniejszym przedostaniem się kondensatu do reszty instalacji.
 • Zawór będzie się otwierał również w przypadku wytrącenia kondensatu w zmniejszonej ilości, co może spowodować stratę sprężonego powietrza.
 • Wymaga filtrów/sitek redukujących ilość zanieczyszczeń, które mogłyby zablokować porty wlotowe i wylotowe.
Elektroniczny/pneumatyczny bezstratny
 • Posiada czujnik poziomu kondensatu, który zarządza pracą elektrozaworu utrzymując poziom kondensatu pomiędzy minimalnym a maksymalnym poziomem lub pływak, który poprzez zawór kontrolny uruchamia pneumatycznie proces zrzutu kondensatu używając kanału wylotowego.
 • Pracuje bez strat powietrza.
 • Wysoka częstotliwość opróżniania zbiornika pozwala na nieosadzanie się zanieczyszczeń.

Sprawdź sprężarki śrubowe

Przy usuwaniu kondensatu ważna jest systematyczność. Dobrą zasadą jest usuwanie go częściej w mniejszych ilościach niżeli rzadziej, ale w dużych ilościach. Podczas doboru warto wybrać zatem większy spust, aby móc awaryjnie przechwycić chwilową zwiększoną podaż kondensatu np. podczas awarii sprężarki smarowanej olejowo. Wszystkie spusty kondensatu powinny być okresowo sprawdzane i czyszczone, a w przypadku konieczności wymiany warto rozważyć wymianę na spust bezstratny, którego inwestycja zwraca się już po okresie ok. 6-8 miesięcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – kondensat zawierający powyżej 15 mg/l oleju nie może być odprowadzony do sieci kanalizacyjnej i musi być poddany dalszemu procesowi obróbki.

Zobacz także, jak wybrać sprężarkę i określić zapotrzebowanie na sprężone powietrze?

Ocena : -