Blog

 • 2021-09-30 12:23:14

  Nieszczelności, metody detekcji i ocena rozmiaru nieszczelności

  Nieszczelności (przecieki) pojawiają się w obszarach zamkniętych hermetycznie systemów i dotyczą podciśnienia i nadciśnienia. Nieszczelność oznacza niezamierzone pęknięcie, powstanie otworu lub porowatość pozwalające na wyciek zamkniętego w ... więcej >

 • 2021-09-20 11:50:19

  Zabezpieczenie pompy próżniowej

  Filtracja na wlocie do pompy próżniowej jest jednym z ważniejszych aspektów, które należy brać pod uwagę projektując system próżniowy. Pompy próżniowe działają lepiej i mają dłuższą żywotność, jeżeli są odpowiednio zabezpieczone prze... więcej >

 • 2021-09-10 15:06:53

  Zalety centralnej próżni

  Koncepcja centralnej próżni powstała na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, gdy zastosowanie próżni w przemyśle stało się na tyle powszechne, że koniecznym okazało się znalezienie rozwiązania dla scentralizowania źródła jednego medium ... więcej >

 • 2021-08-31 14:05:00

  Pompa do próżni - rodzaje

  Tworzenie próżni w zamkniętej objętości realizuje się poprzez obniżenie ciśnienia powietrza lub gazu zawartego w tej objętości. Aby to zrobić należy usunąć lub ograniczyć ilość cząsteczek gazu.

  Proces ten realizowany może być na d... więcej >

 • 2021-08-16 13:34:40

  Powody stosowania próżni w przemyśle

  Próżnia w rozumieniu technicznym to stan rozrzedzenia gazu, tj. gazu będącego pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego. W stanie tym zmniejsza się ilość cząsteczek (w teorii kinetycznej gazów pojęcie cząsteczka używane jest do opi... więcej >

 • 2021-07-22 14:00:40

  Podstawy próżni

  Co to jest próżnia? Samo słowo „próżnia/vacuum" wywodzi się z języka łacińskiego i pochodzi od słowa „vacua", które oznacza „pusty".

  W przyrodzie nie istnieje pusta przestrzeń czy próżnia idealna. Próżnią moż... więcej >

 • 2021-04-30 14:17:34

  Gospodarka kondensatem a ochrona środowiska (stosowanie separacji olej–woda)

  Wykaz substancji o negatywnym oddziaływaniu dla środowiska wodnego i substancji szczególnie szkodliwych powodujących zanieczyszczenie wód został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Według rozporządzenia za s... więcej >

 • 2021-04-15 13:49:44

  Dobór instalacji sprężonego powietrza

  Wyprodukowane przez sprężarki powietrze poddane uzdatnianiu charakteryzuje się odpowiednim ciśnieniem i jakością, których instalacja dystrybucji nie powinna pogorszyć. Zagrożenia, jakie mogą się pojawić w trakcie przesyłu sprężonego powietrza... więcej >

 • 2021-03-29 15:02:24

  Jak określić poziom wycieku sprężonego powietrza?

  Sprężarki należą do najbardziej popularnych maszyn wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Zapewniają produkcję sprężonego powietrza, które jest niezbędne w wielu procesach technologicznych. W przypadku małego zapotrzebowania, obciążenie ... więcej >

3