Dmuchawy do biogazu

Dmuchawy do biogazu

W naszej ofercie znajdują się rotacyjne łopatkowe kompresory i pompy próżniowe zaprojektowane zgodnie z wymogami klientów. Dostarczamy maszyny, które spełniają Dyrektywę 94/09 EC (ATEX) dotyczącą potencjalnie wybuchowej atmosfery.

Zakres maszyn

Oferujemy:

 • Jednostopniowe sprężarki łopatkowe z chłodzeniem wodnym, ciśnienie do 3,5 bar, wydatek od 112 do 12000 m3/h
 • Jednostopniowe sprężarki łopatkowe z chłodzeniem powietrznym, ciśnienie do 2,2 bar, wydatek od 5 do 620 m3/h
 • Wielostopniowe sprężarki łopatkowe z chłodzeniem wodnym, ciśnienie od 3,5 do 22 bar, wydatek od 150 do 6000 m3/h
 • Jednostopniowe pompy próżniowe z chłodzeniem wodnym, próżnia końcowa do 25 mbar abs, wydatek od 10 do 12000 m3/h
 • Pompy próżniowe z chłodzeniem powietrznym, próżnia końcowa do 2 mbar abs, wydatek od 5 do 620 m3/h
 • Wielostopniowe pompy próżniowe z chłodzeniem wodnym, próżnia końcowa od 0,1 do 100 mbar abs, wydatek od 150 do 6000 m3/h
 • Wielostopniowe pompy próżniowe o mieszanej konstrukcji, próżnia końcowa do 10-4 mbar abs, wydatek do 184 000 m3/h
 • Dmuchawy bocznokanałowe, ciśnienie efektywne do 600 mbar, wydatek od 6 do 1000 m3h
 • Pompy próżniowe bocznokanałowe, próżnia końcowa do 450 mbar, wydatek od 4 do 1200 m3/h
 • Dmuchawy Roots’a, ciśnienie efektywne do 1 bar, wydatek od 50 do 22700 m3/h
 • Pompy Roots’a, efektywna próżnia końcowa do 500 mbar, wydatek od 50 do 20000 m3/h

Zastosowanie

Sprężarki i pompy próżniowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki mających styczność z agresywnymi czynnikami takimi, jak:

 • Biogaz,
 • Gazy ściekowe,
 • Gazy fermentacyjne,
 • Gazy wysypiskowe,
 • Butadien,
 • Amoniak

Użytkownikami sprężarek lub pomp próżniowych są:

 • Oczyszczalnie Ścieków
 • Wysypiska Śmieci
 • Biogazownie
 • Zakłady Unieszkodliwiania Odpadów Niebezpiecznych
 • Zakłady Chemiczne
 • Rafinerie
 • Producenci turbin i silników wykorzystywanych w elektrociepłowniach zasilanych biogazem

Opcje konstrukcyjne

Wszystkie maszyny są projektowane i produkowane zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika do warunków panujących w zakładzie użytkownika.

Istnieje możliwość wyposażenia maszyny w:

 • Chłodzenie powietrzne lub wodne
 • Ulepszenie powierzchniowe części maszyn (które są narażone na działanie agresywnej atmosfery – dzięki temu wydłuża się żywotność maszyn)
 • Zmienna prędkość obrotowa, przemieszczenie zaworu zwrotnego z wnętrza maszyny na górną pokrywę
 • Osprzęt elektryczny o zwiększonej klasie odporności
 • Skrzynki sterujące, chłodnice cieczy, obudowy wygłuszające
 • Elementy wykonane z stali kwasoodpornej, tytanu, uranu itp.
 • Ułożyskowania bez dostępu gazów lub podwójne uszczelnienia, uszczelnienia olejowe lub azotowe
 • Adaptacje maszyn do istniejących instalacji, sprzęgieł, kół pasowych, przekładni (reduktorów lub multiplikatorów) 

Nie oferujemy standardowego produktu – maszyny są dobierane do indywidualnych potrzeb klienta.

Do pobrania Kalkulatory

Napisz do nas

*Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem S.A. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem S.A. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez BP Techem S.A., będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.