Filtry sprężonego powietrza

Filtry sprężonego powietrza

Filtracja jako element przygotowania powietrza.

W każdej instalacji emitującej powietrze pod ciśnieniem tuż za sprężarkami znajdują się elementy przygotowujące sprężone powietrze poprzez: oczyszczenie, regulację i naolejenie. Oczyszczenie polega na wyeliminowaniu cząstek stałych, w tym również kondensatu olejowego oraz wody przez filtry. Regulacja poleca na redukcji na zaworach ciśnienia do wymaganego poziomu roboczego. Smarownice smarują elementy układu mgłą olejową.

Odpowiednie przygotowanie powietrza sprężonego jest konieczne dla utrzymania poszczególnych elementów układu pneumatycznego w dobrym stanie przez jak najdłuższy czas eksploatacji. Smarując części ruchome i uszczelnienia minimalizuje się ryzyko awarii. Elementy sterujące i wykonawcze będą skutecznie chronione przed uszkodzeniami i korozją.

Jakie zanieczyszczenia mogą znajdować się w sprężonym powietrzu?

Cząstki stałe. Przedostają się do układu z otoczenia, wraz z powietrzem zasysanym przez sprężarkę. Mogą też powstawać w przewodach i instalacjach, np. zgorzeliny, korozja, fragmenty uszkodzonych uszczelnień itp.

Olej. Strumień powietrza porywa go ze ścianek przewodów. Ponadto podczas smarowania elementów instalacji mgłą olejową olej może wytrącać się w postaci kondensatu (kropel).

Woda. Naturalna, choć niemile widziana w sprężonym powietrzu substancja. Pojawia się pod postacią pary wodnej w zupełnie naturalny sposób, wraz z powietrzem atmosferycznym zasysanym do sprężarki. Może również przedostawać się do układu ze zbiorników sprężonego powietrza. To, ile wody znajdzie się w powietrzu sprężonym zależy od temperatury i jego wilgotności.

Metody przygotowywania medium roboczego w postaci powietrza pod ciśnieniem

1. Filtracja

Specjalne filtry sprężonego powietrza mają na celu usunięcie przede wszystkim cząstek stałych. Wkłady do filtrów sprężonego powietrza posiadają zróżnicowaną dokładność oczyszczania. Standardowa dokładność oczyszczania wynosi 40 μm, co zapewnia prawidłową pracę armatury. W przypadku zastosowania precyzyjnych elementów pneumatyki zaleca się stosowanie filtracji na poziomie 5 μm (3 klasa czystości powietrza). Wkłady filtrujące usuwają także wytrąconą z pary wodę. Ponadto zatrzymywane zostają również większe drobiny oleju.

Jak działają filtry sprężonego powietrza?

W korpusie filtra są dwa otwory: zasilający i wylotowy. Powietrze wpływające do filtra sprężonego powietrza od razu kierowane jest ku dołowi, gdzie specjalny element zwany kierownicą powoduje zawirowanie strugi powietrza. Podczas wirowania powietrze rozpręża się, co doprowadza do wytrącenia wody. Siła odśrodkowa w odwadniaczu cyklonowym to doskonałe zjawisko do eliminacji cząstek stałych. Wyrzuca nie tylko zanieczyszczenia stałe, ale także wspomnianą wodę i krople kondensatu olejowego. Następnie powietrze kierowane jest do przepływu przez wkład filtrujący, gdzie oczyszcza się z najdrobniejszych zanieczyszczeń. Po tym zabiegu kierowane jest do otworu wylotowego, a następnie do kolejnych przewodów instalacji. Każdy filtr sprężonego powietrza posiada również zawory spustu kondensatu uruchamiane ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie.

2. Odolejanie

Do usuwania cząstek oleju z medium roboczego służą specjalne odolejacze. Oczywiście w pewnym stopniu kondensat smarów i wody jest usuwany w procesie filtracji, jednak to nie wystarczy. Medium pozbawione oleju jest szczególnie ważne w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, medycznym czy w lakiernictwie, jak również w zastosowaniu precyzyjnych elementów automatyki przemysłowej.

Etapy odolejania sprężonego powietrza

  • Wstępna filtracja w filtrach-odwadniaczach. Tutaj eliminowane główna ilość oleju.
  • Filtracja dokładna. Eliminowanie cząstek oleju do pierwszej klasy czystości.
  • Oczyszczanie z wykorzystaniem filtrów z węglem aktywnym.

3. Osuszanie sprężonego powietrza

Oprócz wstępnego usunięcia skroplonej wody, w wielu przypadkach wymagane jest dokładne osuszenie medium. Osuszacze jako elementy systemów sprężonego powietrza wykorzystują różnorodne zjawiska fizyczne i chemiczne. Wyróżnia się m.in. osuszacze ziębnicze, absorpcyjne, cyklonowe itp.

Dlaczego osuszanie powietrza jest tak ważne? Ponieważ już znikome ilości wody mogą doprowadzać do awarii i niszczenia elementów układu. Woda prowadzi do rozwoju korozji w elementach układu, co może wtórnie zanieczyszczać powietrze cząstkami stałymi. Korozja osłabia funkcjonowanie całego układu. Zawartość wody w medium zmniejsza przekrój kanałów w elementach pneumatycznych i zwiększa współczynnik tarcia. Smary z elementów ruchomych mogą szybciej wypłukiwać się, co powoduje nadmierne zużywanie.

4. Regulacja ciśnienia sprężonego powietrza

Reduktory ciśnienia mają postać zaworów sterujących ciśnieniem. Zadaniem tego osprzętu jest podtrzymywanie stałej wartości ciśnienia medium roboczego na wyjściu, bez względu na zmiany ciśnienia wejściowego czy też zmiany natężenia przepływu powietrza przez zawór.

Wyróżnia się następujące zawory redukcji ciśnienia:

- sprężynowe (tzw. bezpośredniego działania),

- z ciśnieniem sterującym:

a) o zewnętrznym ciśnieniu odniesienia,

b) o wewnętrznym ciśnieniu odniesienia,

- elektroniczne:

a) o zaworach elektromagnetycznych,

b) o zaworach piezoelektrycznych.

Zawór redukcyjny obecnie najczęściej występuje w zespole wraz z filtrem sprężonego powietrza. Najpierw następuje oczyszczenie sprężonego powietrza, a następnie obniżenie ciśnienia do wartości ciśnienia roboczego.

 

 

 

Do pobrania Kalkulatory

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o jest Administratorem podanych danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa