Kalkulatory

Dobór zbiornika sprężonego powietrza w zależności od zużycia powietrza

cykl[i] / sekund

Objętość zbiornika sprężonego powietrza powinna wynosić: ______

* Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.


Zbiorniki sprężonego powietrza są przeznaczone do magazynowania powietrza pod ciśnieniem. Są stosowane w instalalacjach celem zaspokojenia szczytowemu zapotrzebowaniu w sieci. Dodatkowo stabilizują ciśnienie w sieci. Najbardziej są potrzebne w instalacjach charakteryzujących się dużą zmiennością zapotrzebowania.

Kalkulator spadku ciśnienia w sieci

Wynik: ______

* Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.


Spadek ciśnienia w sieci jest sumą spadków poszczególnych odcinków rurociągu, urządzeń przez które przepływa powietrze.
Średnica poszczególnych odcinków powinna zostać dobrana, aby przy określonym zapotrzebowaniu spadek ciśnienia był minimalny.
Przy doborze średnicy przewodów sieci należy wziąć pod uwagę :

 • wielkość przepływu powietrza
 • długość przewodu
 • ciśnienie robocze
 • wszystkie elementy dławiące zainstalowane na danym odcinku

Jest kilka znanych sposobów prowadzenia sprężonego powietrza do rozproszonych w budynku punktów odbioru. Powszechnie stosowana jest prosta instalacja, w której sprężone powietrze tłoczone jest do centralnej magistrali, z której odchodzą poszczególne nitki zaopatrujące pojedyńcze punkty odbioru.
W takiej centralej magistrali mogą wystąpić duże spadki ciśnień w końcowych odcinkach instalacji.
Poza tym ewentualna awaria, przeciek w centralnej magistrali znacznie uniemożliwia lub znacznie ogranicza pracę wszystkich odbiorników.
Dlatego też zamyka się rurociąg w pętli. Zasilany jest on na obu końcach. Spadki są wtedy niższe.
Najbardziej elastyczna jest jednak sieć połączeń poprzecznych i podłużnych. Poprzez zastosowanie zaworów odcinających można wyłączać poszczególne odcinki.

Dobrze jest opracować projekt instalacji sprężonego powietrza, który uwzględnia :

 • poparte obliczeniami wielkości ciśnień we wszystkich punktach odbioru
 • możliwość zamknięcia obwodów w celu okresowego serwisowania urządzeń, bez konieczności wyłączania całości
 • potrzebę minimalizowania ilości złączek, trójników, kolanek, łuków powodujących straty ciśnienia.
 • konieczność nachylenia wszystkich rurociągów sprężonego powietrza w wysokości 2% w celu uniknięcia zbierania się kondensatu pary wodnej.
 • konieczność wyposażenia najniższych punktów instalacji w spust kondensatu ze zbiornikiem.
 • konieczność prowadzenia wyprowadzenia odgałęzień w górnej części przewodu, uniemożliwiających wpływ kondensatu do odbiorników

Kalkulacja normalnych metrów sześciennych

Wynik: ______

*Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.


Normalna ilość m3/min odnosi się do powietrza w warunkach 1000 hPa, 20 stropni Celsjusza, zerowej względnej wilgotności. Warunki podaje norma ISO 1217 : 2009 Anneks E.

Wielkość nieszczelności w sieci

Wynik: ______

*Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.


Nieszczelności sieci przekładają się bezpośrednio na większe niepotrzebne zużycie energii elektrycznej. Im większy jest procent nieszczelności w całkowitej wydajności zainstalowanych sprężarek, tym większa moc jest tracona. Przy danym koszcie zakup energii wartość traconej energii oznacza wymiernie stracone pieniądze

Średnica rur (wewnętrzna)

Wynik: ______

*Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.


Mała średnica rurociągu w stosunku do przepływu generowanego przez sprężarki, powoduje zbyt duże spadki ciśnienia. Zbyt duże spadki ciśnienia w stosunku do ciśnienia pracy, powoduje częstsze włączanie i wyłączanie sprężarek.

Poziom głośności dla kilku źródeł

Wynik: ______

*Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.


Przy sumowaniu dwóch lub więcej źródeł o óżnych częstotliwościach lub źródeł szerokopasmowych obowiązuje zasada dodawania intensywności (lub mocy), czyli uśrednionych kwadratów ciśnienia.

Przykłady poziomu dźwięku są następujące:

 • 10 dB – szelest liści przy łagodnym wietrze
 • 20 dB – szept
 • 30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruchu
 • 40 dB – szmery w domu
 • 50 dB – szum w biurach
 • 60 dB – odkurzacz
 • 70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze auta
 • 80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie
 • 90 dB - ruch uliczny
 • 100 dB – motocykl bez tłumika
 • 110 dB - piła łańcuchowa
 • 120 dB – wirnik helikoptera w odległości 5 metrów
 • 140 dB – start myśliwca
 • 160 dB – eksplozja petardy

Ilość wilgoci zasysanej wraz z powietrzem przez sprężarkę

Wynik: ______

Żeby zobaczyć wynik wypełnij poprawnie wszystkie pola.


Powietrze, będące mieszaniną gazów, w praktyce zawsze zawiera parę wodna. Ilość pary wodnej w powietrzu zależy w znacznej mierze od temperatury. Wzrost temperatury powietrza pozwala na silny wykładniczy wzrost maksymalnej ilości pochłoniętej pary wodnej.