Osuszacze sprężonego powietrza

Osuszacz sprężonego powietrza

Wśród urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza ważne miejsce zajmuje osuszacz sprężonego powietrza. To urządzenia, które eliminują wodę i parę wodną z powietrza emitowanego przez sprężarkę. Kompresja powietrza atmosferycznego zachodzi w naturalnym otoczeniu, w którym znajdują się liczne zanieczyszczenia, między innymi para. Temperatura punktu rosy powietrza w przewodach instalacji jest wyższa względem powietrza atmosferycznego, przez co w przewodach urządzenia dochodzi do kondensacji pary wodnej. Jak wiadomo, wszelka wilgoć w przewodach instalacji sprężonego powietrza jest niewskazana. Prowadzi bowiem do korozji osprzętu, zamarzania zewnętrznych przewodów, a po czasie awarii całej instalacji.

Osuszacz sprężonego powietrza skutecznie zapobiega szkodliwemu wpływowi wody na działanie instalacji. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala uniknąć przerwania kosztownych procesów produkcji i serwisowania elementów instalacji.

Ze względu na wspomniany już punkt rosy osuszacze sprężonego powietrza dzielą się na:

Osuszacze membranowe

Osuszacze, które usuwają parę wodną za pomocą specjalnej membrany. Proces ten zachodzi po uprzednim, bardzo dokładnym przefiltrowaniu powietrza przez filtr koalescencyjny. Wówczas z powietrza usuwane są woda w stanie ciekłym, oleje oraz wszelkiego rodzaju cząstki stałe. W momencie, kiedy powietrze przechodzi przez otwory membrany, suche powietrze kierowane jest ku zewnętrznym powierzchniom membrany eliminując parę wodną. Do instalacji dociera tylko suche i dokładnie oczyszczone powietrze. Wilgoć uwalniana jest z powrotem do atmosfery. Moc suszenia membrany uzależniona jest od natężenia i ciśnienia powietrza w instalacji.  To rozwiązanie wyróżnia się cichą pracą. Jest też ekonomiczne, bo nie wymaga prądu. Wkłady filtra wstępnego w osuszaczu membranowym należy wymieniać dwa razy w roku. Tego rodzaju sprzęt stosowany bywa najczęściej w przypadku instalacji do malowania natryskowego, sprzętów medycznych, układów hamowania itp.

Osuszacze adsorpcyjne

Osuszacze sprężonego powietrza, które wykorzystują różnego rodzaju adsorbenty, takie jak m.in. żel krzemionkowy, tlenek glinu, chlorek litu itp. Sprężone powietrze przechodzi przez zbiornik wypełniony adsorbentem. Każdy adsorbent ma zdolność do gromadzenia na swojej powierzchni gazu lub płynu. Cząsteczki adsorbentu przyciągają cząsteczki substancji. Osuszacze adsorpcyjne doskonale eliminują wilgoć z powietrza, w przypadku sprężarek do punktu rosy na poziomie nawet -70°C. Osuszacz adsorpcyjny składa się z dwóch kolumn: jeden osusza, a drugi ulega regeneracji. Przełączanie kolumn następuje automatycznie.

 Na czym polega regeneracja osuszacza adsorpcyjnego? Można przeprowadzać ją na kilka sposobów:

 • suszenie powietrzem z drugiej kolumny,
 • podgrzewanie dmuchawą z ciepłym powietrzem,
 • ogrzewanie ciepłem sprężania (tylko przy użyciu kompresorów bezolejowych).

Konieczność regeneracji wynika ze stopniowego osłabiania desykantu (adsorbentu) do pochłaniania wilgoci pod wpływem jego nasycenia. W czasie regeneracji zbiornika ciśnienie w nim zostaje wyrównane do poziomu ciśnienia atmosferycznego. Nagromadzona wilgoć zostaje oddana do otoczenia.

Osuszacze ziębnicze

Te osuszczacze wykorzystują dwa wymienniki ciepła: powietrze-powietrze i powietrze-zamrażanie (w niektórych modelach działa pojedynczy wymiennik TRISAB łączący obydwie funkcje). To urządzenie znajduje zastosowanie w sprężarkach typu hermetycznego. Zimno powietrza wychodzącego schładza powietrze zasysane do temperatury bliskiej zamarzaniu wody. To powoduje skroplenie wilgoci, która następnie zbierana jest w separatorze i odprowadzana na zewnątrz. Osuszacz ziębniczy należy do najczęściej stosowanych w instalacjach sprężonego powietrza przemysłowych lub warsztatowych. Urządzenie wykorzystuje do schładzania czynnik ziębniczy w stanie gazowym, najczęściej gaz R134-a używany powszechnie w klimatyzatorach. Obecnie produkowane osuszacze ziębnicze nie wykorzystują już gorącego gazu, co pozwala na oszczędność energii sięgającą nawet 40%.

W osuszaczach chłodniczych wilgotność powietrza zmniejszana jest w procesie schładzania. Chłodzenie następuje w obiegu chłodzącym za pomocą sprężarki i wymiennika ciepła. Urządzenia są energooszczędne. Zapewniają niskie spadki ciśnienia. Należą do jednymi z najchętniej wybieranych na rynku osuszaczy sprężonego powietrza. Zastosowane w ich produkcji gazy ziębnicze (czynniki chłodzące) wykazują niewielki potencjał, jeżeli chodzi o wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego. Dlatego są to rozwiązania w pełni przyjazne dla środowiska.

Osuszacze chłodnicze mogą mieć postać kompleksowych systemów z wbudowanym elektronicznie sterowanym drenem kondensatu, wskaźnikiem punktu rosy oraz wymiennikiem ciepła o trzech funkcjach: powietrze-powietrze, powietrze-chłodziwo oraz separator wody.

Jak działa osuszacz chłodniczy?

Schłodzenie sprężonego powietrza powoduje efekt skroplenia się wody, co ułatwia oddzielenie jej od powietrza. Po wyodrębnieniu i odseparowaniu wody powietrze sprężone jest następnie ponownie podgrzewane do określonej temperatury, aby nie dochodziło do ponownej kondensacji. Dzięki nowoczesnym elektronicznym systemom sterowania pracą osuszaczy chłodniczych udaje się uzyskać możliwie jak najniższe zużycie energii. Obwód chłodzenia włącza się tylko wtedy, gdy jest wymagany pobór mocy chłodzącej. Dodatkowo, niskie straty ciśnienia pozwalają na zastosowanie niższego ciśnienia nastawianego na sprężarce, co również podnosi energooszczędność urządzenia.

Zalety osuszacza chłodniczego o aluminiowym wymienniku ciepła

 • wytrzymały i odporny na korozję wymiennik ciepła,
 • zawór elektromagnetyczny sterowany czasowo,
 • metalowa obudowa osuszacza,
 • konstrukcja lekka i kompaktowa, o niskich wymaganiach powierzchniowych,
 • brak korozji w wymienniku pomimo kontaktu z wilgotnym powietrzem,
 • dokładny drenaż kondensatu.

Solidność zastosowanych materiałów pozwala na konstruowanie urządzeń o długim okresie eksploatacji. Osuszacze chłodnicze należą do najczęściej stosowanych urządzeń w uzdatnianiu sprężonego powietrza. Standardowo przepływ nominalny w osuszaczach chłodniczych ustala się na poziomie:

 • ciśnienie 7 bar,
 • punkt rosy  +3°C,
 • temperatura sprężonego powietrza +35°C,
 • temperatura otoczenia +25°C.

Tak wyglądają najbardziej optymalne warunki pracy dla opisywanych urządzeń. Wzrost temperatury otoczenia lub sprężonego powietrza może powodować spadek wydajności osuszacza. Z kolei wyższa temperatura punktu rosy oraz praca na podwyższonym ciśnieniu może sprzyjać wzrostowi wydajności w pracy urządzenia.

Osuszacz ziębniczy schładza powietrze do temperatury bliskiej zamarzaniu wody. Skroplona woda zbierana jest w separatorze i odprowadzana na zewnątrz osuszacza. Na ogół tego rodzaju urządzenia posiadają dwa stopnie chłodzenia. Pierwszym etapem jest wstępne chłodzenie w wymienniku powietrze-powietrze do temperatury ok. 20°C. W drugim etapie przepływa przez parownik obiegu chłodniczego, gdzie zachodzi dalsze schładzanie. Tutaj osiągana jest temperatura punktu rosy. Potem powietrze przepływa przez specjalny filtr, na którym oddzielany jest kondensat wodno-olejowy, po czym ponownie trafia do wymiennika powietrze-powietrze.

Do pobrania Kalkulatory

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o jest Administratorem podanych danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa