Zbiorniki sprężonego powietrza

Zbiorniki sprężonego powietrza

Do magazynowania powietrza pod ciśnieniem stosuje się zbiorniki sprężonego powietrza. Ich zadaniem jest przechowywanie sprężonego powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej jego ilości w czasie najwyższego zapotrzebowania oraz stabilizowanie ciśnienia w sieci. Taki zasobnik jest nieodzownym elementem każdej instalacji o zmiennym zapotrzebowaniu na powietrze pod ciśnieniem.

Zbiornik sprężonego powietrza - budowa i funkcje 

Zbiorniki sprężonego powietrza mają postać zasobników pionowych lub poziomych. Wykonuje się je ze stali węglowej lub nierdzewnej. W celu jak najskuteczniejszej ochrony przed korozją wykonuje się malowanie proszkowe, galwanizację lub ocynk. W skład armatury zasobnika wchodzą m.in. zawór bezpieczeństwa, manometr, kurek manometryczny, kulowy zawór spustowy, rurka spustowa. W sieciach sprężonego powietrza stosuje się dwa rodzaje zbiorników: główny i pomocniczy. Główny zbiornik sprężonego powietrza instaluje się najczęściej tuż za sprężarką i chłodnicą końcową, a przed filtrami i osuszaczem. Ten zasobnik magazynuje powietrze, schładza powietrze i tłumi pulsacje wywoływane przez sprężarkę. Zbiornik pomocniczy natomiast montuje się przy punkcie poboru sprężonego powietrza. Ma on za zadanie zminimalizować spadek ciśnienia w sieci na wypadek zapotrzebowania na duże ilości powietrza pod ciśnieniem. Służy utrzymaniu efektywnej pracy w całej instalacji.

Funkcje zbiornika ciśnieniowego:

  • magazynowanie odpowiedniej ilości sprężonego powietrza,
  • schładzanie powietrza do temperatury otoczenia,
  • zmniejszenie pulsacji ciśnienia w instalacji.

Dobór zbiornika

Zbiornik powietrza dobiera się do wydajności kompresora, biorąc pod uwagę wartość ciśnienia na wyjściu z kompresora oraz wartość ciśnienia wymaganą przez odbiorniki. Zbiorniki te wykazują wytrzymałość na wysokie ciśnienia od 8 bar do 40 bar. Stosuje się je dla temperatur powietrza w zakresie od -20°C do +50°C. Na inne parametry pracy wykonujemy zbiorniki na indywidualne zamówienie. Prawidłowo dopasowany zasobnik akumulacyjny wpływa na wydajne i energooszczędne funkcjonowanie całej instalacji.

Wielkość zbiornika sprężonego powietrza można obliczyć za pomocą poniższego wzoru,

gdzie:

V = objętość zbiornika powietrza (l),

qC = wydajność sprężarki (l/s),

p1 = ciśnienie wlotowe powietrza (bar),

T_1 = maksymalna temperatura wlotowa powietrza (K),

T_0 = temperatura sprężonego powietrza w zbiorniku sprężonego powietrza (K),

(pU - pL) = nastawiona różnica ciśnień między dociążeniem i odciążeniem,

f_{max} = maksymalna częstotliwość = 1 cykl/30 sekund (wartość przykładowa).

Zapraszamy również do skorzystania z kalkulatora obliczania objętości zbiornika dostępnego na naszej stronie w zakładce "Dobór zbiornika".

Zbiorniki sprężonego powietrza przeznaczone do przemysłu spożywczego powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub, w tańszej opcji, ze stali węglowej. Od wewnątrz zasobnik pokrywa się farbą atestowaną przez Państwowy Zakład Higieny. Zasobnik wyprodukowany w wersji standardowej można dodatkowo zabezpieczyć przed korozją warstwą cynku. Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego stanowią, że zbiornik ciśnieniowy musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa, który służy ograniczaniu nadmiaru ciśnienia dla każdego zasobnika. Zaleca się stosowanie wyłącznie certyfikowanych zaworów.

Zbiornika sprężonego powietrza - budowa 

Pionowy zbiornik sprężonego powietrza jest zamontowany na trzech przyspawanych podporach stalowych. Część walcowa zwana płaszczem z obydwu stron zamknięta jest dennicami  wypukłymi.

Zasady eksploatacji

Sposób kontroli i zasady eksploatacji zbiorników sprężonego powietrza określa Urząd Dozoru Technicznego. Bardzo ważna jest bieżąca kontrola poprawności działania zaworu bezpieczeństwa oraz manometru kontrolnego. W przypadku zbiorników usytuowanych na zewnątrz należy stosować zabiegi zapobiegające zamarzaniu kondensatu. Pomocne w tym są specjalne spusty z grzałką, izolacje układu spustu bądź przepuszczanie stałego, niewielkiego strumienia powietrza przez spust.

Do pobrania Kalkulatory

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o jest Administratorem podanych danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa